Rozmiar: 2578 bajtów Rozmiar: 1399 bajtów Rozmiar: 1562 bajtów
KURSY PROGRAM KORZYŚCI SZYBKIE CZYTANIE MIASTA ZAPISY FAQ
Inteligentne notatki

1. Nauczymy Cię trafnie i szybko wybierać z tekstu ważne informacje.

2. Poznasz wady tradycyjnych linearnych notatek. Dowiesz się, dlaczego są tak mało skuteczne podczas nauki.

3. Nauczymy Cię określać istotę przyswajanych zagadnień za pomocą słów-kluczy.

4. Nauczymy Cię notowania metodą Map Myśli – notatek graficznych, które szalenie ułatwiają naukę i aktywizują pamięć.

5. Nauczysz się praktycznego sporządzania i wykorzystywania Map Myśli podczas:
· Samodzielnej nauki różnych przedmiotów;
· Wykładów, spotkań, lekcji.;
· Pisania większych form pisemnych takich jak referaty, prace semestralne;
· Planowania pracy, obowiązków, zmian itp.

6. Dzięki Mapom Myśli skończysz z przepisywaniem całych fragmentów tekstu!

7. Nauczysz się odróżniać i wybierać tylko istotne informacje, przestaniesz grzęznąć w szczegółach!

8. Nauczysz się szybko i sprawnie hierarchizować ważność informacji.

Rozmiar: 24708 bajtów