Rozmiar: 2578 bajtów Rozmiar: 1399 bajtów Rozmiar: 1562 bajtów
KURSY PROGRAM KORZYŚCI SZYBKIE CZYTANIE MIASTA ZAPISY FAQ
   PROGRAM KURSU SZYBKIEGO CZYTANIA

      Program kursu został starannie przygotowany na podstawie wieloletnich doświadczeń zdobytych podczas prowadzenia kursów oraz pracy w szkołach na różnych poziomach edukacji. Wielki wkład mieli wszyscy kursanci, jak i rodzice dzieci biorących udział w zajęciach, których chętnie dzielili się z nami uwagami i refleksjami w trakcie jak i po zakończeniu zajęć.

Dlatego też nasi metodycy i konsultanci zadbali o taki dobór jak i rozkład treści, aby współgrały z potrzebami osób twórczych, zdolnych jak również tych, którzy przychodzą do nas z określonymi problemami w czytaniu oraz w nauce.

   Praca w grupie pozwala na swobodne dzielenie się swoimi obserwacjami, doświadczeniami oraz oczekiwaniami związanymi z uzyskaniem określonych rezultatów, które każdy kursant deklaruje w dniu rozpoczęcia zajęć.

   Na każdych zajęciach przekazywana jest wiedza teoretyczna z różnych dziedzin związanych z pracą i funkcjonowaniem mózgu w kontekście przyswajania i przetwarzania wiedzy oraz doskonalone są konkretne umiejętności związane z szybkim czytaniem, zapamiętywaniem, koncentracją, sztuką relaksacji, a także sporządzania efektywnych notatek oraz rozwiązywania zadań różnego typu występujących m.in. w testach na inteligencję.

Na każdych zajęciach przewidziany jest czas na
dyskusję, pytania i refleksje uczestników, których nigdy nie brakuje!

Najważniejsze zagadnienia teoretyczne omawiane na kursie:

 • Problemy z czytaniem
 • Najważniejsze błędy czytelnicze
 • Praca oczu w trakcie czytania
 • Budowa i działanie mózgu
 • Rodzaje i zasady funkcjonowania pamięci
 • Warunki i metody szybkiej koncentracji
 • Rola stresu w uczeniu się
 • Sztuka relaksacji
 • Sztuka zdawania egzaminów
 • Uczenie się języków obcych
 • Najlepsze mnemotechniki
 • Zasady sporządzania Map Myśli
 • Sztuka wyznaczania i realizowania celów życiowych

Umiejętności praktyczne:

 • Rozszerzanie pola widzenia
 • Techniki szybkiego czytania
 • Skracanie czasu fiksacji (koniecznego w trakcie zatrzymania oka na tekście)
 • Zapamiętywanie: twarzy, nazwisk, słów w języku obcych, numerów itp.
 • Relaksacja i koncentracja
 • Sporządzania Map Myśli
 • Żonglowania
 • Zarządzania czasem nauki własnej
 • Doskonalenia wizualizacji oraz wyobraźni
 • Precyzyjnego formułowania celów życiowych

Rodzaje ćwiczeń:

 • Rozszerzani pola widzenia
 • Skracanie czasu fiksacji
 • Łamigłówki słowne
 • Ćwiczenia IQ
 • Trening skojarzeń
 • Mapy Myśli

Metody:

 • Elementy wykładu
 • Pogadanka i dyskusja
 • Praca z tekstem
 • Mapy Myśli
 • Ćwiczenia
 • I wiele innych rozwijających Twoją spostrzegawczość, kreatywność i słownictwo!

 

ZAPRASZAMY NA KURS SZYBKIEGO CZYTANIA
I EFEKTYWNEJ NAUKI !
ZESPÓŁ ECU EFEKT

Rozmiar: 24708 bajtów