Rozmiar: 2578 bajtów Rozmiar: 1399 bajtów Rozmiar: 1562 bajtów
KURSY PROGRAM KORZYŚCI SZYBKIE CZYTANIE MIASTA ZAPISY FAQ
  PRZEBIEG KURSU SZYBKIEGO CZYTANIA I EFEKTYWNEGO UCZENIA SIĘ  


1. Zajęcia trwają 2 godziny zegarowe.

2. Kursanci otrzymują od nas zeszyty ćwiczeń, kości do treningu pamięci fotograficznej, zakładki do ćwiczeń, wskaźniki do czytania, piłeczki do żonglowania oraz płytkę z nagraniem muzyki relaksacyjnej oraz metronomu.

3. W każdym tygodniu kursant wykonuje ćwiczenia samodzielnie w domu. ćwiczenia dobrane są w sposób urozmaicony i ciekawy, w odpowiedniej gradacji trudności. Oprócz ćwiczeń na rozszerzanie pola widzenia oraz skracania czasu czytania kursant ma możliwość rozwiązywania zadań występujących w testach na inteligencję np. matematyczną, przestrzenną itp.

4. Na zajęciach każdy traktowany jest w sposób indywidualny.

5. Trener koryguje błędy, udziela odpowiednich wskazówek do właściwego wykonywania poleceń oraz dba o wysoką motywację do nauki nowych umiejętności.

6. Na kursach dla dzieci rodzice otrzymują pisemne wskazówki jak poprawnie ćwiczenia powinny być wykonywane przez dzieci w domu.

7. Na każdych zajęciach przeprowadzany jest test badający tempo czytania oraz stopień rozumienia na danym etapie treningu.

8. W zakresie szybkiego czytania na każdych zajęciach wykonywane są ćwiczenia na koncentrację, pamięć fotograficzną, rozszerzanie pola widzenia, skracanie czasu fiksacji – tj. czasu zatrzymywania wzroku na tekście, a także przeprowadzana jest gimnastyka mięśni oka.

9. W drugiej części zajęć kursanci zapoznawani są w wybraną techniką pamięciową oraz omawiane są zagadnienia dotyczące efektywnej nauki.

10. Na zakończenie kursu każdy uczestnik otrzymuje certyfikat potwierdzający udział w zajęciach. Na życzenie wystawiamy certyfikaty w języku angielskim i niemieckim.

Rozmiar: 24708 bajtów